top of page
  • Foto van schrijverVocap

Arbeidspsychologen als burn-out begeleiders bij Fedris

Bijgewerkt op: 24 apr.


Het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris) doet beroep op de expertise van arbeids - en organisatiepsychologen om medewerkers uit de ziekenhuis-, zorg- en banksector te ondersteunen en begeleiden bij stress en burnoutklachten.


Sinds 2019 voorziet Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, een

pilootproject rond secundaire preventie van burn-out. Werknemers die getroffen zijn

in een vroegtijdig stadium van burn-out en werkzaam zijn in de ziekenhuis-, zorg- of

banksector komen in aanmerking. Het project stelt een gepersonaliseerd en kosteloos

begeleidingstraject aan hen voor.


De burn-outbegeleider is de eerste contactpersoon. Deze blijft de coördinator van het

begeleidingstraject en is in een eerste fase verantwoordelijk voor het stellen van een

diagnose. Vervolgens staat de burn-outbegeleider, wanneer het traject geschikt geacht

wordt, in voor het opnemen van een deel van de consultatiesessies volgens een door

Fedris gedefinieerd kader. Afhankelijk van de behoeften van de werknemer kunnen andere gespecialiseerde zorgverleners (klinisch psychologen, artsen en kinesitherapeuten) die over complementaire vaardigheden beschikken, ingeschakeld worden.


Het takenpakket van de burn-outbegeleider bestaat uit:

  • Het uitvoeren van een diagnostische evaluatie bij de werknemer i.h.k.v. burn-out

  • Het afnemen van een complete anamnese

  • Het uitvoeren van sessies bij de begeleiding van werknemers met burn-out, het opvolgen van het beleid naar behoud van werk en werkhervatting en het verlenen van advies aan de werkgever, de arbeidsgeneesheer of de huisarts

  • Het samenstellen en coördineren van een traject aangepast aan de noden van de werknemer in samenspraak met de verschillende begeleiders binnen het kader van het project

Het gezochte profiel:

  • Master in de psychologie - afstudeerrichting klinische psychologie

  • Master in de psychologie - afstudeerrichting arbeids-en organisatiepsychologie

  • Master in de arbeidsgeneeskunde

  • Master in de psychiatrie

  • Master in de huisartsgeneeskunde

De aanvullende opleiding “Veiligheid en risicobeheer” gevolgd hebben, vormt een meerwaarde. Een opleiding in arbeidsgerelateerde problemen of arbeidspsychopathologie gevolgd hebben is eveneens een pluspunt.


Voor (arbeids- en organisatie) psychologen is het een vereiste een erkenningsnummer bij de Psychologencommissie te hebben.


Meer informatie over het project en het profiel vinden hier

52 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

ความคิดเห็น


bottom of page