top of page

Over VOCAP

VOCAP_beeldlogoBG-TR.png
Wat doet VOCAP?

VOCAP verenigt arbeids - en organisatiepsychologen (a&o) en alle professionals die te maken hebben met de organisatorische én menselijke kant van organisaties. Wij maken de connectie tussen de wetenschap en de praktijk. Daarnaast treden we ook op als erkende beroepsvereniging voor arbeids- en organisatiepsychologen en zijn het eerste aanspreekpunt voor alle A&O gerelateerde vragen.

 

VOCAP is lid van EAWOP (European Association of Work and Organizational Psychology) en de Belgische Federatie van Psychologen (BFP). Deze Federatie overkoepelt vijf verschillende verenigingen van psychologen: BAPS (Belgian Association for Psychological Sciences), VOCAP (Vereniging van Organisatie,- Consumenten en Arbeidspsychologie), VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen), VVSP (Vlaamse Vereniging voor Schoolpsychologie), en UPPCF (Beroepsvereniging van Frans- en Duitstalige klinisch psychologen).

Visie

VOCAP ondersteunt arbeids- en organisatiepsychologen bij het versterken van de synergie tussen de mens, het werk en de organisatie

Strategie

VOCAP hanteert drie strategische pijlers:

1. Permanente vorming:
Het organiseren van thematische sessies waarbij wetenschappelijk onderzoek over het thema wordt belicht en een gastorganisatie de vertaalslag maakt naar de praktijk.

2. Netwerking en uitwisseling
Het bouwen aan een VOCAP community waar arbeids - en organisatiepsychologen elkaar kunnen ontmoeten en hun ervaringen kunnen delen.

3. Vertegenwoordiging arbeids - en organisatiepsychologen
Als vereniging vertegenwoordigen we a&o psychologen in andere associaties, projectgroepen en binnen het politieke veld. Wij hechten als organisatie veel belang aan professionaliteit, transparantie en nabijheid.

Domeinen van VOCAP
Rekrutering, search en selectie
Competentie- en talentmanagement 
Opleiding en ontwikkelling
HR-management en personeelsbeheer
Psychosociaal welzijn en ergonomie
Consumenten-psychologie
Coaching, loopbaanplanning en outplacement
Jobdesign, 
functieclassificatie
en
arbeidsvoorwaarden
Interne communicatie
bottom of page