top of page

Over VOCAP

VOCAP_beeldlogoBG-TR.png
Wat is VOCAP?

VOCAP richt zich tot psychologen en alle professionals die te maken hebben met de organisatorische en menselijke kant van de onderneming. Wij bouwen een brug tussen wetenschappelijke inzichten, de realiteit van het werkveld en collega’s onderling. Wij treden op als de beroepsvereniging voor de arbeids- en organisatiepsychologen. 

VOCAP is lid van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP). Deze Federatie overkoepelt - naast de andere sectoren -  voor de arbeids- en organisatiepsychologen zowel VOCAP als de Franstalige partner APTO.

Missie van VOCAP

VOCAP ondersteunt en promoot alle arbeids- en organisatiepsychologen in de ontwikkeling van evenwichtige
mensen, teams en organisaties.

Visie

VOCAP is de beroepsvereniging voor de Organisatie-, Consumenten- en ArbeidsPsychologie. Wij maken de connectie tussen de business, wetenschap en A&O psychologen en zijn het eerste aanspreekpunt voor alle A&O gerelateerde vragen.

Strategie

VOCAP hanteert drie strategische pijlers:

1. Permanente vorming:
Het organiseren van thematische sessies met 4 ingrediënten:

  • Evidence based consultancy

  • Academische sessies

  • Bedrijfsbezoeken

  • intervisies

2. Netwerking
Het bouwen van een VOCAP community waar collega's elkaar kunnen ontmoeten en hun best practices kunnen delen.

3. Politieke invloed/lobbying
Het mee helpen beslissingen nemen op een hoger niveau. Het verdedigen van de rechten van alle A&O-Psychologen. 
Wij hechten als organisatie veel belang aan professionaliteit, transparantie en nabijheid.

Rekrutering, search en selectie
Competentie- en talentmanagement 
Opleiding en ontwikkelling
HR-management en personeelsbeheer
Psychosociaal welzijn en ergonomie
Consumenten-psychologie
Coaching, loopbaanplanning en outplacement
jobdesign, 
functieclassificatie
en
arbeidsvoorwaarden
Interne communicatie
Domeinen van VOCAP
Domeinen van VOCAP
bottom of page