top of page

Algemene voorwaarden lidmaatschappen

Voor Full A&O, Geassocieerde, Recent afgestudeerde, groepslidmaatschappen
 

1. Toepassing en contactgegevens

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw lidmaatschap van VOCAP vzw, met maatschappelijke zetel te Désiré Souffreauweg 1, 9320 Nieuwerkerken en met ondernemingsnummer 0443.355.425
 

1.2 Door een VOCAP lidmaatschap aan te gaan, erkent u deze servicevoorwaarden te kennen en de toepassing ervan te aanvaarden. Afwijking van deze servicevoorwaarden is slechts mogelijk voor zover schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen.
 

1.3 Onze contactgegevens:


-    Tel. 0486/15.71.36
-     E-mail: info@vocap.be
 

2. Lidmaatschap VOCAP vzw


2.1 Het lidmaatschap van VOCAP vzw laat toe deel te nemen aan de seminaries georganiseerd tijdens het lopende kalenderjaar.
 

2.2 Het lidmaatschap van VOCAP vzw (en de daaraan verbonden voordelen) is persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan anderen.
 

2.3 VOCAP vzw behoudt zich het recht voor uw lidmaatschap op redelijke gronden te weigeren of in te trekken.
 

2.4 Bij bepaalde seminaries kunnen extra kosten (bv. catering en/of uitzonderlijke evenementen) worden aangerekend en dit bovenop het lidgeld. Indien van toepassing, wordt dit bij de inschrijving van het seminarie uitdrukkelijk vermeld.

 

3. Aanvang, duur en verlenging lidmaatschap

3.1 Uw lidmaatschap vangt pas aan na ontvangst van het verschuldigde lidgeld op rekening van VOCAP vzw.

3.2 Een lidmaatschap van VOCAP vzw wordt standaard aangegaan voor een periode tot aan het einde van het kalenderjaar waarin het lidmaatschap aanvangt. 
 

3.3 Uw lidmaatschap wordt niet automatisch verlengd.

Voor Student leden
 

1. Toepassing en contactgegevens


1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw lidmaatschap van VOCAP vzw, met maatschappelijke zetel te Keizer Karellaan 61, 1982 Zemst en met ondernemingsnummer 0443.355.425

1.2 Door een VOCAP lidmaatschap aan te gaan, erkent u deze servicevoorwaarden te kennen en de toepassing ervan te aanvaarden. Afwijking van deze servicevoorwaarden is slechts mogelijk voor zover schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen.

1.3 Onze contactgegevens:


-    Tel. 0486/15.71.36
-     E-mail: info@vocap.be

2. Lidmaatschap VOCAP vzw voor studenten


2.1 Het lidmaatschap van VOCAP vzw voor studenten laat toe gratis lid te worden van de vereniging en dit voor één kalenderjaar. 

2.2  Het lidmaatschap van VOCAP vzw voor studenten houdt in dat er gratis kan deelgenomen aan de seminaries georganiseerd tijdens het lopende kalenderjaar. Er wordt evenwel een vaste cateringkost van 25 euro in rekening gebracht. Andere extra kosten (bv. uitzonderlijke evenementen) worden bij inschrijving voor het seminarie uitdrukkelijk vermeld.

2.3 Het lidmaatschap van VOCAP vzw (en de daaraan verbonden voordelen) is persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan anderen.

2.4 Het lidmaatschap van VOCAP vzw voor studenten kan uitsluitend aangeschaft worden door studenten master in de psychologie die voltijds student zijn en geen professionele inkomsten hebben (m.u.v. studentenovereenkomsten)

2.5 VOCAP vzw behoudt zich het recht voor uw lidmaatschap op redelijke gronden te weigeren of in te trekken.

3. Aanvang, duur en verlenging lidmaatschap


3.1 Een lidmaatschap van VOCAP vzw wordt standaard aangegaan voor een periode tot aan het einde van het kalenderjaar waarin het lidmaatschap aanvangt. 

3.2 Uw lidmaatschap wordt niet automatisch verlengd.

bottom of page