top of page

Algemene voorwaarden Events

1. Toepassing en contactgegevens


1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle seminaries en events die VOCAP vzw organiseert, tenzij anders vermeld op de event website. Gelieve alle voorwaarden nauwkeurig te lezen.​


1.2 Door u in te schrijven voor een VOCAP seminarie erkent u deze servicevoorwaarden te kennen en de toepassing ervan te aanvaarden. Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk voor zover schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen.


1.3 Onze contactgegevens:


Tel. 0486/15.71.36
E-mail: info@vocap.be


2. Deelname aan een gratis seminarie (voor VOCAP-leden)


2.1 Annulatie en afwezigheid door de deelnemer


De inschrijving is geldig na ontvangst van uw gegevens. Vanaf dan gelden de volgende annulatievoorwaarden:
Annulaties zullen enkel aanvaard worden indien via e-mail verzonden naar info@vocap.be


U kan annuleren tot 7 werkdagen vóór het evenement. Bij annulering na deze termijn of bij afwezigheid zonder tijdige verwittiging (7 werkdagen) wordt een cateringkost van €100 aangerekend.


Het ledengeld voor het lidmaatschap kan niet terugbetaald worden bij annulatie van een event of seminarie.


2.2 Annulatie door VOCAP vzw


De organisator (VOCAP vzw) behoudt zich het recht om een event of seminarie te annuleren wegens organisatorische redenen.
Indien het evenement wegens organisatorische redenen niet kan doorgaan, wordt er geen cateringkost in rekening gebracht.
Het ledengeld voor het lidmaatschap kan niet terugbetaald worden bij annulatie van een event of seminarie.
Indien de annulatieomstandigheden van die aard zijn dat een event op een latere datum plaatsvindt, dan heeft de organisatie het recht om ofwel een volledige terugbetaling te doen of om de inschrijvingen te verplaatsen naar die latere, nieuwe datum.


3. Deelname aan een betalend seminarie (niet leden)


3.1 Betaling


De betaling van het evenement gebeurt online via de website van vocap: https://www.vocap.be/onze-events.
De inschrijving is pas geldig na ontvangst van het inschrijvingsgeld. Indien wij uw betaling niet binnen de 7 werkdagen voor aanvang van het event of seminarie ontvangen, dan krijgt u van ons het bericht dat u uitgeschreven bent zodat wij alsnog iemand van de reservelijst kunnen laten deelnemen.


3.2 Annulatie en afwezigheid door de deelnemer


De inschrijving is geldig na ontvangst van uw gegevens. Vanaf dan gelden de volgende annulatievoorwaarden:
Annulaties zullen enkel aanvaard worden indien via e-mail verzonden naar info@vocap.be


U kan annuleren tot 7 werkdagen vóór het evenement. Bij annulering na deze termijn of bij afwezigheid zonder tijdige verwittiging (7 werkdagen) wordt een cateringkost van €100 aangerekend.


Terugbetalingsaanvragen voor het seminarie of event moeten door de deelnemer zelf worden aangevraagd. Terugbetalingsaanvragen moeten een vermelding hebben van de naam van de deelnemer en met een aanvaardbare reden en bewijs van de deelnemer waarom hij niet aanwezig kan zijn.
Terugbetalingen worden niet uitgevoerd voor deelnemers die beslissen om laattijdig te annuleren (tot 7 werkdagen vóór het evenement), niet op het event aanwezig te zijn of voor deelnemers die het event vroegtijdig verlaten.


3.3 Annulatie door VOCAP vzw


De organisator (VOCAP vzw) behoudt zich het recht om een event of seminarie te annuleren wegens organisatorische redenen. Als dit voorvalt, dan krijgen alle registranten hun inschrijvingsgeld terugbetaald.


Indien het evenement wegens organisatorische redenen niet kan doorgaan, wordt er geen cateringkost in rekening gebracht.
Indien de annulatieomstandigheden van die aard zijn dat een event op een latere datum plaatsvindt, dan heeft de organisatie het recht om ofwel een volledige terugbetaling te doen of om de inschrijvingen te verplaatsen naar die latere, nieuwe datum.

bottom of page