top of page
  • Foto van schrijverVocap

“From Inclusive leadership to Inclusive organizations”

Bijgewerkt op: 5 mei 2023

Op 25 april hadden wij Professor Claudia Toma als gastspreker op ons laatste VOCAP-seminarie ‘Duurzaam HR en Inclusie’. Zij beschreef op overtuigende wijze hoe discriminerende, integrerende en inclusieve organisatie verschillen.


Het goede nieuws is dat diversiteit de kwaliteit van beslissingen en processen kwalitatief kan bevorderen daar meer relevante waarden en perspectieven in de discussie betrokken worden.

Om een divers samengesteld team optimaal te laten samenwerken is echter een grote inspanning vereist. Namelijk het ontwikkelen van ‘iedereen gelijk voor de wet’ tot een equity systematiek: verschillende mensen hebben verschillende interventies nodig om een Equal Playing Field te verkrijgen.


Er is een lange weg te gaan:


Om positieve ervaringen met het Diversiteit en Inclusiebeleid te bewerkstelligen, zijn zeer intensieve informatiecampagnes noodzakelijk om voldoende participatie tijdens de beleidsvorming en -implementatie te bewerkstellingen.

Valkuilen zijn immers dat de minderheden het beleid te instrumenteel hanteren (Hoe kan ik meer uit het diversiteitsbeleid halen?) en de meerderheid zich gediscrimineerd of gestigmatiseerd voelt (Waarom hebben de anderen voorrang op mij?).

Elke afwijking t.o.v. ‘Walk your Talk’ geeft aanleiding tot gevoelens van hypocriet bejegend te worden.Mis onze Masterclass met Arnold Bakker niet.


28 september 2023


Professor Claudia Toma overtuigde de deelnemers dat een inclusief beleid zijn vertaling kent in alle aspecten van de HRM Management cyclus.

Een systemische aanpak, met ondersteuning van het topmanagement, is vereist om doorslaggevende impact te verkrijgen. Een ‘losse flodder’-aanpak werkt niet. Een programma op initiatief en met alleen HR als belangrijkste sponsor, is suboptimaal.


Een strategische benadering betekent een veelomvattend optreden. De hele HRM cyclus wordt ontwikkeld: van rekrutering tot exit van de medewerker.

Met als uitgewerkt voorbeeld voor wegnemen van vooringenomenheden bij aanwerving o.a. functiebeschrijvingen en aanwervingscriteria genderneutraal bepalen, aanwervers intensief trainen op beoordelingsfouten en organiseren van genuanceerde beslissingen door divers samengestelde aanwervingscomités.54 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page