top of page
  • Foto van schrijverVocap

Nieuw Bestuursorgaan voor VOCAP


Afgelopen maandag, op 12 juni 2023, werd tijdens de algemene vergadering van VOCAP Eva De Winter verkozen tot voorzitter van VOCAP.


Eva is reeds 10 jaar actief als bestuurder binnen VOCAP waaronder de afgelopen 3 jaar als co-voorzitter. Daarnaast vertegenwoordigt ze de sector van arbeid en organisatie als bestuurder bij de Belgische Federatie van Psychologen (BFP).


Samen met het bestuur wil Eva VOCAP verder op de kaart zetten door te bouwen aan een professionele beroepsvereniging met een focus op:

  • Wetenschappelijk onderbouwde permanente vorming

  • Een nauwe samenwerking tussen de universiteiten en praktijk in arbeids- en organisatiepsychologie

  • De vertegenwoordiging van arbeids- consumenten - en organisatiepsychologen op verschillende beleidsniveaus

Naast een nieuwe voorzitter, is er ook een nieuw bestuursorgaan gekozen bestaande uit:

  • Hans Van Stiphout

  • Ellen De Wilde

  • Caroline Franck

  • Tom Dijckmans

  • Eva De Winter


Eva wenst het bestuur en de andere vrijwilligers te bedanken voor het vertrouwen en hun jarenlange inzet om VOCAP mee uit te bouwen.


Dank aan Geert Haentjens om regelmatig een handje toe te steken om VOCAP te ondersteunen, Karel De Witte in het bijzonder, om nog steeds na al die jaren als mentor mee de VOCAP route te bewandelen en last but not least, Judith Vandaele die de afgelopen jaren met zeer veel gedrevenheid en volharding als co-voorzitter haar schouders onder vocap heeft gezet.

24 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page