top of page

vr 29 sep.

|

Leuven

Een integrale benadering voor welzijn op het werk: wetenschappelijke inzichten

Een integrale benadering voor welzijn op het werk: wetenschappelijke inzichten

Praktisch

29 sep. 09:00 – 17:00

Leuven, Martelarenlaan 36, 3010 Leuven, België

Over het evenement

Er is al heel wat inkt gevloeid over welzijn in organisaties. Toch blijken de verschillende welzijnsinitiatieven onvoldoende zoden aan de dijk te zetten om onder andere de stijgende absenteïsmecijfers het hoofd te bieden. Er is nood aan een structureel andere aanpak voor welzijn op het werk: een integrale, strategische benadering waarbij wordt ingezet op zowel medewerkers, het team, de leidinggevende én de organisatie. We hebben voor deze sessie drie wereldwijde referenties op het vlak van welzijn, stress en bevlogenheid kunnen strikken:

 • Arnold Bakker - Met plezier aan het werk via job crafting en playful work design
 • Anja Van den Broeck - Een strategisch motiverend welzijnsbeleid opzetten
 • Guy Notelaers - Hoe psychosociale risico’s in kaart brengen

Arnold Bakker - Met plezier aan het werk via job crafting en playful work design. 

Hoe komt het dat sommige mensen elke dag fluitend naar het werk gaan, terwijl anderen door toenemende taakeisen steeds meer vermoeid raken? Onderzoek van de afgelopen twee decennia heeft laten zien dat de werkomgeving (bijv. werkdruk, autonomie, afwisseling, leiderschap) een belangrijke rol speelt bij de beleving van het werk. Organisaties kunnen deze kennis gebruiken door de werkomgevingen structureel te optimaliseren. Recent onderzoek met de Job Demands–Resources theorie laat echter zien dat energieke werknemers proactief zijn en doorlopend hun eigen werkbeleving positief beïnvloeden. In deze resentatie leg Arnold Bakker uit hoe dagelijkse proactief werkgedrag (job crafting en playful work design) van invloed is op taakeisen en hulpbronnen, en indirect bepaalt hoe mensen zich voelen en presteren tijdens hun werk. Hij bespreek ook wat leidinggevenden kunnen doen om het werkplezier bij hun, medewerkers te bevorderen.

Arnold Bakker is hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, en (distinguished) visiting professor aan de University of Bergen (Noorwegen), de University of Zagreb (Kroatië), North-West University en de University of Johannesburg (Zuid-Afrika). Bakker’s wetenschappelijke werk heeft veel impact – hij staat sinds 2014 onafgebroken in de lijst van “The world’s most influential scientific minds” (Thomson Reuters). Zijn onderzoeksinteresse gaat uit naar de positieve organisatiepsychologie, waaronder bevlogenheid, job crafting, leiderschap, en playful work design.

Anja Van den Broeck - Een strategisch motiverend welzijnsbeleid opzetten

Om een goed welzijnsbeleid op te stellen ga je best strategisch te werk. Wat past bij jou organisatie? In dit deel gaan we dieper in op hoe je een strategisch motiverend welzijnsbeleid kan opzetten. We vertrekken vanuit een duidelijke filosofie, gaan in op het ABC van motivatie en tonen aan hoe dit de hoeksteen kan vormen voor een motiverend welzijnsbeleid. Het ABC leidt tot kwaliteitsvolle motivatie en meer welzijn, minder kans op burn-out, maar het vormt ook de hoeksteen om doorheen HR, leiderschap en werk motiverend te werken en zo het welzijn van medewerker te versterken.

Anja Van den Broeck - Professor Werkmotivatie en welzijn aan de KU Leuven.  Anja is gedreven om te weten hoe en onder welke omstandigheden mensen met plezier het beste van zichzelf kunnen geven op het werk. Zij publiceerde hierrond al meer dan 75 wetenschappelijke studies in de meest gerenommeerde tijdschriften rond arbeidspsychologie en management zoals ‘Journal of Applied Psychology’ en ‘Academy of Management Annals’. Naast haar wetenschappelijk werk, deelt zij graag haar kennis er ervaring met bedrijven en het ruimere publiek. Zo mocht zij in het verleden samenwerken met BNP Parisbas Fortis, Colruyt, GOB, CAW, Imec en vele anderen. Ze ontwikkelde bijvoorbeeld ook websites voor HRmedewerkers rond het langer aan de slag houden van oudere werknemers http://www.langer-werken.be/ en zet KMO-werkgevers op weg rond hoe ze kunnen omgaan met hun werknemers met kanker (https://www.kankerenwerk.be/). En schreef het boek “Motiveren zonder controleren: Zelfdeterminatie theorie op de werkvloer”.

Guy Notelaars - Hoe psychosociale risico’s  in kaart brengen

Nadat Arnold en Anja de klemtoon legden op hoe medewerkers in organisaties hun beste beentje kunnen voorzetten vanuit een eerder positieve psychologische benadering, gaat Guy in op hoe organisaties dit op een veilige manier kunnen doen.  Daarom zal hij op een interactieve manier uitvlooien hoe de vinger op psychosociale risico’s kan gelegd worden aan de hand van een vragenlijstonderzoek.  Daartoe zal hij eerst een kritische blik werpen op courante methoden voor risico-inventarisatie en -analyse.  Daarna gaat hij in op methoden om het risico begrip, dat centraal staat in de welzijnswet, afdoende te operationaliseren.

Guy Notelaers -  Hoogleraar verbonden aan de onderzoeksgroep Arbeid, Ledelse og Konflikter in de Faculteit Psychologie van de Universiteit in Bergen (Noorwegen). Hij behaalde in 2011 zijn doctoraat in de psychologie met onderzoek naar pesten op het werk en hoe dit risico te beheersen. Zijn onderzoek focust voornamelijk op het begrijpen van hoe ongewenst sociaal gedrag ontstaat en ontwikkelt.  Hierbij kijkt vooral preventie op het vlak van taakontwerp, leiding geven, groepsprocessen en organisatieklimaat zoals psychosociaal welzijnsklimaat. Hij doceert psychosociale risico-analyse en statistiek aan de 1ste en 2de  Master studenten Arbeids- en Organisatiepsychologie. Hij doceert ook in de vakken leiderschap, personeelspsychologie en arbeids-en organisatiepsychologie voor de bachelorstudenten AOP.  Tot slot startte hij Monstarecon Com V dat de laatste 10 jaar psychosociale risico's meette, inventariseerde en analyseerde bij meer dan 200.000 werknemers werkzaam bij ongeveer 1000 bedrijven of organisaties.

Tickets

Prijs

Aantal

Totaal

 • VOCAP - Strategisch Welzijn

  € 200,00

  € 200,00

  0

  € 0,00

Totaal

€ 0,00

bottom of page