top of page

Lidmaatschap / inschrijving

FACTUUR DOWNLOADEN

Wijzigingen opgeslagen in de ledendatabase.

Betaald (Ja / Nee / blanco)

Lid Vocap (Lid / blanco)

Datum aanvraag

Prijs lidmaatschap (€ XXX)

Factuurnummer

Controle secretariaat? (Ja / blanco)

Soort lid*

*keuze uit:

  • Blanco

  • Gewoon lid

  • Geassocieerd lid

  • Student

  • Werkloze

  • Recent afgestudeerde

  • Samenwonend lid

  • Groepslid

Reeds lid van BFP, PMC of VOV?

Lid BPF?

Lid PMC?

Lid VOV?

Naam
Voornaam

Postcode

Organisatie

Hoogst behaalde diploma

Land

E-mail

Professionele situatie

Facturatieadres

BTW- of ondernemingsnummer

Online betaling? (Ja / Nee / blanco)

bottom of page