Quo Vadis VOCAP? Ook de input van onze leden is belangrijk.

17-08-2017

Naar aanleiding van allerlei ontwikkelingen in ons eigen vakgebied en  de aanverwante domeinen besloot het VOCAP-bestuur om zich te buigen over bovenstaande vraag.  Maar uiteraard hebben we ook jullie ideeën nodig!

Tijdens de maandelijkse VOCAP-activiteit in februari werd stilgestaan bij de evoluties in het psychologenlandschap. Zowel vragen over onze positie ten opzichte van de eerder klinische interventies, als de vraag over onze 'toegevoegde waarde' ten opzichte van vakgenoten uit andere opleidingen kwamen daarbij aan bod.

Ook aan de universiteiten worstelt men blijkbaar met deze problematiek.

Om een antwoord te zoeken op deze bekommernissen besliste het VOCAP-bestuur om zijn jaarlijkse 'reflectiedag' in augustus voornamelijk hieraan te besteden. We zullen hierbij begeleid worden door specialisten uit het management consulting-domein.

Wie interesse heeft om aan dit boeiende hoofdstuk mee te schrijven, is van harte welkom. Laat dus zeker uw 'engagement' weten aan ons VOCAP-secretariaat! 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht