Nieuws

 • 07.08.2018

  Brief aan Minister Kris Peeters

  Samen met de departementshoofden van alle Belgische universiteiten en onze Franstalige collega's van APTO werd een schrijven gericht aan minister Kris Peeters om zijn aandacht te vragen voor ons expertisegebied dat zich richt op de rol van een werknemer binnen een organisatiecontext in functie van een optimaal professioneel functioneren en welzijnMeer informatie over de context in onze Nieuwsbrief.


 • 12.07.2018

  VAKANTIEREGELING

  Het VOCAP-secretariaat zal gesloten zijn van donderdag 12 juli 2018 tot en met zondag 29 juli 2018. Voor dringende zaken zijn wij bereikbaar via volgend nummer : permanentie: 0495/88 22 99


 • 08.02.2018

  Inschrijvingsmodule 'Infodag zelfstandigen'

  Op 30 maart 2018 organiseren BFP en haar deelverenigingen de eerste infodag voor startende zelfstandige psychologen in 2018 en dit in "De Blauwput", Martelarenlaan 11 te Leuven. We beginnen stipt om 10.00 en eindigen rond 17.00 uur.  U bent welkom vanaf 09u15.


 • 08.02.2018

  Hernieuwing lidmaatschap

  Voor wie zijn lidmaatschap voor 2018 nog niet in orde bracht: mogen wij u vragen om dit zo snel mogelijk in orde te brengen, via de mail die u daarvoor in december kreeg of via onze website www.vocap.be, zodat u kan blijven genieten van alle voordelen als lid van VOCAP én van het grootste psychologennetwerk in België. Vanaf maart kunnen alleen nog de leden die hun lidmaatschap in orde brachten voor dit jaar, gratis deelnemen aan onze activiteiten. 


 • 08.02.2018

  Vooruitblik naar 2018

  Meerdere keren werd er het voorbije jaar gesproken over de veranderingen in het psychologenlandschap. Waarschijnlijk zullen we pas veel later beseffen welke impact ze hadden. 


 • 07.02.2018

  Onze Missie

   Geregeld krijgen wij o.a. op VOCAP-evenementen de vraag waar VOCAP eigenlijk voor staat.  Onze Missie is terug te vinden op de website, maar we moeten toegeven dat we er misschien té weinig de aandacht op hebben gevestigd. 


 • 07.02.2018

  Voorwaarden om loopbaanbegeleiding te kunnen uitvoeren.

  Een alert VOCAP-bestuurslid merkte dat de VDAB de voorwaarden voor de erkenning in deze materie had vastgelegd. Dit gebeurde naar aanleiding van een Besluit van de Vlaamse Regering hieromtrent. Omdat er naar onze mening nogal eenzijdig de nadruk werd gelegd op 'kennis van de arbeidsmarkt' heeft VOCAP dit aanhangig gemaakt.


 • 07.02.2018

  Voorwaarden voor benoeming tot preventieadviseur psychosociale aspecten.

  De voorwaarden waaraan de preventieadviseur psychosociale aspecten moet voldoen, werden vastgelegd in een Koninklijk Besluit. Maar door de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming werd aan de minister gevraagd om de voorwaarden met betrekking tot het KB te verduidelijken en te concretiseren. VOCAP deed daaromtrent een voorstel!


 • 07.02.2018

  Persoonlijkheidsonderzoek in het kader van private arbeidsbemiddeling.

  Het 'decreet betreffende private arbeidsbemiddeling' van minister Muyters uit 2010 kwam pas geruime tijd na het verschijnen onder onze aandacht. Het bevat niet alleen enkele vreemde verwijzingen, maar is 'stricto senso' niet conform de dagdagelijkse realiteit. Daarom hebben we ook stappen gezet om dit decreet te laten aanpassen, vooral ook om de essentiële rol van een Master in de Psychologie  op dit terrein te doen erkennen.


 • 07.02.2018

  Belangenbehartiging voor A&O-psychologen

  Al werd er nog niet veel ruchtbaarheid aan gegeven, toch heeft het VOCAP-bestuur in een aantal 'dossiers' stappen gezet om de toegevoegde én onontbeerlijke waarde van ons beroep te laten erkennen.