Nieuws

 • 29.05.2017

  De gevolgen van partnergeweld voor werknemers en de werkvloer in België - een nationaal onderzoek


 • 17.03.2017

  Nieuwe bestuurders nog altijd welkom!

  Omdat de werking van onze beroepsvereniging gedragen wordt door de vrijwillige inzet van de bestuursleden, is er altijd een tekort aan ‘helpende handen’. Wetende dat vele handen ook licht werk maken, zouden wij graag onze bestuursploeg uitgebreid zien met enkele bereidwillige collega’s.


 • 17.03.2017

  Welke opleidingen of werkgroepen, welke niet?

  Sedert enkele maanden werden op de evaluatieformulieren van onze activiteiten 2 bijkomende vragen ingelast.


 • 17.03.2017

  Beroepsbelangen ook belangrijk voor A&O-psychologen

  Zoals in de uitnodiging voor de VOCAP-activiteit van februari al werd aangegeven, beweegt er een en ander in het psychologenlandschap. Het VOCAP-bestuur zal met de input van deze bijeenkomst de verdere prioriteiten bepalen.


 • 17.03.2017

  Hernieuwing lidmaatschap

  Vanaf maart kunnen alleen nog de leden die hun lidmaatschap in orde brachten voor dit jaar, gratis deelnemen aan onze activiteiten.Voor wie dit nog niet deed: mogen wij u vragen om toch nog snel uw lidmaatschap in orde te brengen, zodat u kan blijven genieten van alle voordelen als lid van VOCAP en van het grootste psychologennetwerk in België.


 • 17.03.2017

  Tweejaarlijks EAWOP-congres

  'Enabling Change through Work and Organizational Psychology'  is het thema van het congres dat dit jaar van 17 tot 20 mei plaatsvindt in Dublin.


 • 13.02.2017

  Congress information

  'Early Bird'-discount for EAWOP 2017 (Dublin) and 15th European Congress for Psychology (Amsterdam)


 • 06.01.2017

  Ledenregistratie 2017

  Problemen met online betalingen.


 • 16.12.2016

  Jaarprogramma VOCAP 2017

  Vertrekkend van onze Missie en de vertaling hiervan in onze acroniemen (vernieuwend - wetenschappelijk onderbouwd - A&O-psychologische invalshoek) en rekening houdend met suggesties die enkele leden ons overmaakten, heeft het VOCAP-bestuur weer een ambitieus jaarprogramma uitgetekend!Tussen onderstaande thema's (voorlopige werktitels!) gaan leden én geïnteresseerden zeker wel weer hun gading vinden. We hebben ook gestreefd naar wat meer variatie in de vorm van de activiteiten (avondactiviteit, workshop/training, conferentie ...). Dit zal duidelijk blijken uit de aankondigingen elke maand. 


 • 21.10.2016

  Nieuws van het VOCAP-bestuur

  De verjongde ploeg VOCAP-bestuursleden  heeft de voorbije maanden aandacht besteed aan het verder invullen en operationaliseren van de Missie die reeds eerder werd geformuleerd.