VOCAP-activiteit - Colloquium - Hoe meer welzijn realiseren met een gender- en leeftijdsbewust personeelsbeleid?

Wanneer: 
24-10-2017 09:00 tot 16:15
Waar: 
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Zaal Storck, Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel

 

Iedereen die betrokken is in het arbeidsproces streeft naar meer ‘wel-zijn’.  Dit geldt zowel voor de sociale partners, de beleidsverantwoordelijken, maar zeker ook diegenen die in organisaties uit hoofde van hun functie verantwoordelijk zijn voor het welbevinden van alle medewerkers, namelijk de HR-managers en preventieadviseurs.

 

Door de reglementering over welzijn op het werk te respecteren en door een intern preventie- en HR-beleid op te zetten, kunnen we komen tot een ‘win-win’-situatie, voor het bedrijf en voor de werknemer.

 

Het invullen van die intenties is evenwel niet altijd vanzelfsprekend en botst nogal eens op tegenstrijdige prioriteiten. Daarom blijft het voor Human Resources Managers en zeker voor arbeids- en organisatiepsychologen, een permanente opdracht én uitdaging.

 

Hoe kan dit in de praktijk gerealiseerd worden?

 

Het hierbij voorgestelde programma van dit colloquium biedt een forum voor de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, maar vooral ook voor ‘best practices’ in twee domeinen: gender- en leeftijdsbewust personeelsbeleid. We willen inzichten en ideeën aanreiken, waar organisaties inspiratie uit kunnen opdoen om er concreet mee aan de slag te gaan!

 

 

Praktische info

 

Wanneer:  Dinsdag 24 oktober 2017

 

Programma:       

9u: Onthaal met koffie

9u30:  Inleiding door  Véronique Crutzen (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg), Noël Derdaele
         
 (VOCAP) en Julie Laloo (APTO) – Simultaanvertaling wordt voorzien!

9u45:   Het genderperspectief op werk en arbeidsomstandigheden van ouderen. 
​          
 Patricia Vendramin, Université Catholique de Louvain

10u15: Werknemers gelukkiger en langer aan het werk: goede praktijken in een leeftijdsbewust
            personeelsbeleid.

            Johan Pelssers, preventieadviseur psychosociale aspecten Premed, EDPBW.

10u45: Koffiepauze

11u15: Hoe rekening houden met gender en leeftijd in een personeelsbeleid?  
         
  Françoise Goffinet, Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen

11u45: Geslachts- en leeftijdsafhankelijke aandachtspunten bij een duurzaam inzetbaarheidsbeleid
​         
  Philippe Kiss, Preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Securex, EDPBW, Academisch Consulent Vakgroep
            Maatschappelijke Gezondheidskunde UGent

12u15: Vragen

12u30: Lunch

13u30: Het Huis van Werkvermogen: een inclusieve aanpak rond duurzame inzetbaarheid.
​         
  Hilde Willems, Manager Talent Fit Center Janssen Pharmaceutica / Ann Van Acker, Intern
​            Preventieadviseur Psychosociaal Welzijn, Johnson & Johnson België

14u10: Voorbij gendergelijkheid naar genderauthenticiteit.
​          
 Erwin Ollivier, General Manager Athlon

14u50: Diversiteit ten dienste van de bedrijfscultuur. 
​           
Fabrice Enderlin, EVP Chief Talent Officer & company reputation

15u30: Vragen en afsluitend panel  gemodereerd door VOCAP en APTO  met de drie sprekers van de namiddag.

16u10: Einde

 

Waar:   FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg - Algemene Directie Humanisering van de Arbeid
​            
Zaal Storck, Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel
​            
(De FOD Werkgelegenheid bevindt zich op 30m van het NMBS-station Brussel Zuid, recht tegenover
​            de uitgang Hortaplein.  Onder het gebouwencomplex is een betaalparking.)

 

Deelnameprijs:    Gratis voor VOCAP-leden en APTO-leden
​                             
 € 25,00 voor niet-leden (koffiepauze en broodjeslunch inbegrepen).

 

Doelgroep:         Organisatie- en arbeidspsychologen, klinisch psychologen, leidinggevenden, HR-medewerkers,
                            preventieadviseurs.

 

Inschrijvingen:    via volgende link: 
​                              http://www.live.cloudformz.com/C-201709121312425558-20170912131242427/

 

Deelnemerslijst 24.10.2017

 

Bij annulering door niet-leden minder dan 2 werkdagen voor de activiteit, blijft het volledige bedrag verschuldigd. U kan zich wel steeds laten vervangen door een andere deelnemer.

 

 

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht